Χαρακτηριστικά Παρεμβάσεις > Παρεμβάσεις > Προσχολική, πρωτοβάθμια

Share |

Κατάλογος ελέγχου βασικών δεξιοτήτων στα μαθηματικά

Πάρα πολύ χρήσιμος οδηγός βασικών δεξιοτήτων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για την παρατήρηση συγκεκριμένου παιδιού έτσι ώστε να καθορίσει το κατάλληλο πλαίσιο παρέμβασης και τροποποίησης διδασκαλίας. ...

Περισσότερα
  • 09
  • Δεκ
  • 2010

Κατάλογος ελέγχου βασικών δεξιοτήτων στην γλώσσα

Πάρα πολύ χρήσιμος οδηγός βασικών δεξιοτήτων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για την παρατήρηση συγκεκριμένου παιδιού έτσι ώστε να καθορίσει το κατάλληλο πλαίσιο παρέμβασης και τροποποίησης διδασκαλίας. ...

Περισσότερα
  • 09
  • Δεκ
  • 2010