Χαρακτηριστικά Παρεμβάσεις > Παρεμβάσεις > Προσχολική, πρωτοβάθμια
Share |

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για ανήλικους με ΔΕΠΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2. Χρήση Organizer

3. Ειδικές μέθοδοι εξετάσεων

4. Μαγνητοφώνηση μαθημάτων ή διαλόγων

5. Οι απαιτήσεις σε κάθε μάθημα να είναι συνοπτικές, κατανοητές, γραπτές

6. Να δίνονται στους μαθητές αντίγραφα των σημειώσεων του δασκάλου, καθηγητή

7. Να γίνεται χρήση οπτικών βοηθημάτων

8. Να τοποθετούνται οι μαθητές με ΔΕΠΥ σε κατάλληλη θέση μέσα στην τάξη

9. Να προηγείται του μαθήματος ένα χρονοδιάγραμμα

10. Να υπάρχει μια προσωπική συνάντηση με τον δάσκαλο, καθηγητή για επεξηγήσεις

11. Να δίνεται επιπλέον χρόνος όταν είναι απαραίτητο

12. Να επιτρέπεται βοήθεια από κάποιον αναγνώστη της εργασίας πριν την ολοκλήρωσή της για τον δάσκαλο, καθηγητή