Βιβλιοθήκη > Νόμοι, Εγκύκλιοι, Ρυθμίσεις > Διάφοροι φορείς

Share |
...

Διευκολύνσεις για άτομα με δυσλεξία στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Κάθε ΦΕΚ που προκηρύσσει γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,προβλέπει τις ρυθμίσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για υποψήφιους με δυσλεξία (προφορική εξέταση και διάγνωση από πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο)...

Περισσότερα
  • 29
  • Νοε
  • 2010