Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες > Που απευθυνόμαστε > Αρμοδιότητες ειδικοτήτων
Share |

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
Είναι οι μόνοι που έχουν την γνώση και την δικαιοδοσία να διενεργούν τεστ νοημοσύνης. Τεστ που είναι απαραίτητο και αποκλειστικός παράγοντας έτσι ώστε να μιλάμε για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 Εάν έχουν κατεύθυνση γνωστική ή σχολική ψυχολογία, μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί με το κομμάτι της γνώσης και μεταγνώσης και των μεταγνωστικών στρατηγικών, που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση της μάθησης.

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΙ
Οι λογοπεδικοί ασχολούνται με προβλήματα:
1.κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου
2.έκφρασης προφορικού και γραπτού λόγου
3.οργάνωσης προφορικού και γραπτού λόγου
4.φωνολογική επίγνωση

Προβλήματα άρθρωσης. Δεν μπορεί να πει καθαρά διάφορα γράμματα

Φωνολογική επίγνωση είναι η συνειδητοποίηση που επιτρέπει στον ομιλητή :
Α.Να διακρίνει ότι η ομιλία αποτελείται από επιμέρους τμήματα
Β.να αντιλαμβάνεται τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους
Γ.την ικανότητα να χειρίζεται τα επιμέρους τμήματα

Η φωνολογική επίγνωση είναι ο σημαντικότερος προδιαγνωστικός παράγοντας ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην σχολική ηλικία. 
 
Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης, δουλεύονται με παιγνιώδη τρόπο και όχι με βιβλία σχολείου
Πολύ ουσιαστική και απαραίτητη η παρέμβαση του λογοπεδικού στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

Ο ειδικός παιδαγωγός μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:
1.Χωροχρονικές δυσκολίες
2.Δυσκολίες ακουστικής και οπτικής αντίληψης
3.Κατανόηση γραπτού λόγου
4.Ικανότητα ανάγνωσης και ταχύτητα ανάγνωσης
5.Ορθογραφία
6.Οργάνωση γραπτού λόγου
7.Τεχνικές μελέτης
8.Προετοιμασία για διαδικασίες αξιολόγησης
9.Δυσκολίες στα μαθηματικά.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Οι εργοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παρακάτω προβλήματα:

1.Προβλήματα αδρής κινητικότητας
2.Προβλήματα λεπτής κινητικότητας
3.Οπτικοκινητικά προβλήματα
4.Προβλήματα λαβής του μολυβιού

 

 


Σχετικά αρχεία:

- Το προφίλ του Λογοπεδικού.pdf
- ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.pdf
- Ένωση Ελλήνων Ψυχολόγων.pdf
- CODE OF ETHICS1 Ειδ. Παιδ..pdf