Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες > Που απευθυνόμαστε > Ιδιωτικά
Share |

ΙΔΙΩΤΙΚΑΠαρόλο που υπάρχουν δημόσιες δομές που κάνουν την αξιολόγηση και την διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, δεν υπάρχουν δημόσιες δομές που αναλαμβάνουν την παρέμβαση και την αντιμετώπιση επιμέρους δυσκολιών των παιδιών αλλά και των γονέων. 

Έχουμε επισημάνει και στην προηγούμενη ενότητα  που αφορούσε τους δημόσιους φορείς, ότι πρέπει να περάσουμε από αξιολόγηση δημοσίου φορέα το παιδί μας, αμέσως μόλις αντιληφθούμε ότι έχει χαρακτηριστικά ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Η λογική "θα ωριμάσει και θα βελτιωθεί" δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. Θα πρέπει να γίνει μιά καταγραφή και αξιολόγηση των δυσκολιών που βλέπουμε εμείς, γιατί έτσι θα μπορέσει να τεκμηριωθεί σωστά η ειδική μαθησιακή δυσκολία αλλά και η εξέλιξή της. 

Αν παρόλα αυτά επιλέξουμε έναν ιδιωτικό δρόμο αξιολόγησης και διάγνωσης ακολουθούμε την εξής σειρά παίρνοντας μια αξιολόγηση από κάθε μία ειδικότητα ή από ένα κέντρο που περιλαμβάνει διεπιστημονική ομάδα. Παρακάτω αναφέρονται οι ειδικότητες, αλλά και το αντικείμενο της αξιολόγησής τους.  


1. Παιδοαναπτυξιολόγος ή παιδοψυχίατρος 

Είναι η ειδικότητα που θα διαγνώσει εάν υπάρχει αναπτυξιακές διαταραχές οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν την μάθηση. Η διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, εκτός από την χρήση ανάλογων διαγνωστικών εργαλείων,  γίνεται μέσω του αποκλεισμού άλλων αναπτυξιακών διαταραχών. 

2. Ψυχολόγος
Είναι η ειδικότητα που θα χορηγήσει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού τεστ νοημοσύνης,  έτσι  ώστε να υπολογιστεί το νοητικό του δυναμικό σε επιμέρους τομείς. Αυτό γίνεται λόγω του ότι απαραίτητη προϋπόθεση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι το μέτριο έως υψηλό νοητικό δυναμικό. η επαρκή φοίτηση στο σχολείο μαζί με επαρκή κοινωνικο - περιβαλλοντολγικές συνθήκες. 

3. Λογοθεραπευτής 
Η ειδικότητα αυτή είναι απαραίτητη σε ένα παιδί πρώτης σχολικής ηλικίας, ή σε ένα παιδί που έχει δυσκολίες φωνολογικής ενημερότητας. Δηλαδή δυσκολίες στο να αποδομήσει την λέξη στους επιμέρους ήχους ή γράμματα. 

4. Ειδικός παιδαγωγός
Η ειδικότητα αυτή είναι που θα καθορίσει τα ελλείμματα αλλά και τα πλεονεκτήματα που έχει το παιδί στον τρόπο που μαθαίνει και αντιλαμβάνεται την γνώση. Το τρόπο που κατανοεί ένα κείμενο, που συντάσσει τις σκέψεις του στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο, που επιλύει προβλήματα μαθηματικών, που μαθαίνει ένα μάθημα ιστορίας κ.λ. Είναι η ειδικότητα εκείνη που έχει άμεση σχέση με το σχολείο, την κατάκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων απαραίτητων για την ομαλή συνέχιση της μάθησης. 

5. Εργοθεραπευτής
Η ειδικότητα αυτή, ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο το παιδί αντιλαμβάνεται την θέση του στον χώρο και στον χρόνο. Είναι αυτός που θα βοηθήσει το παιδί στην συγκέντρωσή του, στον προσανατολισμό του, στην πρόσληψη αισθητηριακών ερεθισμάτων κ.λ.π.Η ειδικότητα αυτή, δεν είναι απαραίτητη για όλα τα παιδιά, χρειάζεται ανάλογα με τις επιμέρους δυσκολίες του κάθε παιδιού. 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ