Χαρακτηριστικά Παρεμβάσεις > Χαρακτηριστικά > Τριτοβάθμια
Share |

Χαρακτηριστικά ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευσηΑνώτερη και ανώτατη Εκπαίδευση - Κολέγιο και Πανεπιστήμιο

 • Όλες οι παραπάνω δυσκολίες, αλλά και,
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ταχύτητα ανάγνωσης
 • Δυσκολία στην περίληψη πληροφοριών
 • Δυσκολίες οργάνωσης
 • Ευχέρεια στην ανάγνωση
 • Κατανόηση κειμένων προς ανάγνωση
 • Δομή γραπτών εργασιών
 • Ταχύτητα επεξεργασίας
 • Δυσκολίες με τη μνήμη
 • Συγχέει τις κατευθύνσεις

Σημειώσεις Gavin Reid, Συνέδριο 2009