Χαρακτηριστικά Παρεμβάσεις > Παρεμβάσεις > Προσχολική, πρωτοβάθμια
Share |

Κατάλογος ελέγχου βασικών δεξιοτήτων στην γλώσσα

Πάρα πολύ χρήσιμος οδηγός βασικών δεξιοτήτων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για την παρατήρηση συγκεκριμένου παιδιού έτσι ώστε να καθορίσει το κατάλληλο πλαίσιο παρέμβασης και τροποποίησης διδασκαλίας. ...

Σχετικά αρχεία:

- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ.doc