Δράσεις εκδηλώσεις > Άλλων φορέων Εσωτερικού
Share |

LIVE WITHOUT BULING

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Κ.Μ.Ο.Π.)...

ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"LIVE WITHOUT BULING"


Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα συμβουλευτικής
κατά του εκφοβισμού στην Ελλάδα
www.livewithoutbullying.com
Το Live Without Bullying είναι ένα καινοτόμο
πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης
φαινομένων σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού,
το οποίο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ – Κέντρο
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της
εφαρμογής για Android κινητά, παιδιά, γονείς και
εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε online, ανώνυμη
και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη,
προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι
υπηρεσίες του Live Without Bullying παρέχονται με
την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.