Δράσεις εκδηλώσεις > Τοπικών συλλόγων > 2015
Share |

ΞΑΝΘΗ 26-4-2015 Προσεγγίζοντας τα αγγλικά για μαθητές με δυσλεξία ώρα 10.00-15.00 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης


Αγαπητοί Συνάδελφοι και Γονείς,


Ο ‘Σύλλογος Γονέων Παιδιών & Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία Νομού Ξάνθης‘ στη προσπάθειά του να πρωτοπορεί στην ε
νημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων για θέματα που σχετίζονται με την διαφοροποιημένη διδασκαλία και την σωστή προσέγγιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, προσκαλεί εκπαιδευτικο
ύς και γονείς στο επιμορφωτικό σεμινάριο με ομιλητές τις κυρίες Ανθή Κοκκώνη και Κατερίνα Περικλέους, ειδικοί παιδαγωγοί με εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Δυσλεξία. Το θέμα του σεμιναρίου θα είναι η προσέγγιση της διδασκαλίας των Αγγλικών σε παιδιά με Δυσλεξία. 

Οι μαθητές με Δυσλεξία αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης στην Ελληνική γλώσσα. Τότε δημιουργείται το ερώτημα αν μπορούν να μάθουν μία ξένη γλώσσα. Οι μαθητές με Δυσλεξία δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς είναι μία γλώσσα που παρουσιάζει πληθώρα ανωμάλων λέξεων, εξαιρέσεων αλλά και φωνολογικών ιδιαιτεροτήτων. Επιπλέον, σε αντίθεση με την Ελληνική γλώσσα, στα Αγγλικά δε συμβαδίζει πάντοτε αυτό που ακούμε με αυτό που διαβάζουμε, με αποτέλεσμα οι δυσκολίες και τα εμπόδια στην ανάπτυξη στης γραφής και της ανάγνωσης να πολλαπλασιάζονται και να ταλανίζουν όλους τους μαθητές. 

• Υπάρχει τρόπος να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην εξοικείωση των μαθητών με τα γραφήματα και τα φωνήματα της Αγγλικής γλώσσας;
• Ποιοι τρόποι διδασκαλίας μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή στο να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις δυνατότητές του στην εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας;
• Πώς μαθαίνουν τη γλώσσα τους οι Άγγλοι μαθητές; Υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τους Έλληνες μαθητές;

Σε αυτά τα ερωτήματα θα επικεντρωθεί το πρώτο μέρος του σεμιναρίου. Στο δεύτερο μέρος θα υπάρχει ένα βιωματικό εργαστήρι, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν στη πράξη τη διαφοροποιημένη προσέγγιση της διδασκαλίας των Αγγλικών σε μαθητές με Δυσλεξία, καθώς επίσης παραδείγματα και προτάσεις για την ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης, της γραμματικής, του λεξιλογίου και της ορθογραφίας. 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ξένες γλώσσες, κάθε βαθμίδας, γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και σε απόφοιτους που επιθυμούν να εργασθούν στον εκπαιδευτικό τομέα. Στην είσοδο θα δοθούν μπλοκ σημειώσεων, στυλό, ενημερωτικά φυλλάδια και μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την πρόεδρο του συλλόγου Κα Μαρία- Μαρτίνα Στραγαλλάκη στο τηλ. 693 697 3617