Βιβλιοθήκη > Άρθρα > Ελληνικά

Share |

Εμπόδια στην μαθηματική επίλυση προβλημάτων σε μαθητές μα μαθησιακές δυσκολίες, κ. Μπάρμπας

Άρθρο σχετικά με τις δυσκολίες και τους τρόπους αντιμετώπισης στην διδασκαλία των μαθηματικών, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. ...

Περισσότερα
 • 05
 • Απρ
 • 2010

Αντιμετωπίστε τις μαθησιακές δυσκολίες με ψυχραιμία και ειλικρίνεια κ. Μπερή.

Αρκετά συχνά οι γονείς ή οι δάσκαλοι διαπιστώνουν ότι ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σχολικών μαθημάτων ή εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους. Αυτές οι διαπιστώσεις οδηγούν πολλές φορές στην υπόνοια ότι υπάρχει κάποιου τύπου μαθησιακή δυσκολία, όρος που ακόμα και στο άκουσμά του πανικοβάλλει τους γονείς και τους κάνει να σκεφτούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό και μη αντιμετωπίσιμο πρόβλημα. ...

Περισσότερα
 • 05
 • Απρ
 • 2010
 • 05
 • Απρ
 • 2010

Τα γονίδια της δυσλεξίας του κ. Αλαχιώτη

Έχει ονομαστεί και νόσος των χαρισματικών παιδιών, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία συχνά εμφανίζουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα και ευρηματικότητα από τα υπόλοιπα. Ποια είναι όμως η - δυσδιάκριτη - γενετική βάση αυτής της τόσο διαδεδομένης μαθησιακής δυσκολίας; ...

Περισσότερα
 • 05
 • Απρ
 • 2010

Ο ρόλος των γονέων στην αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών του κ. Χρηστάκη Κώστα

Τι ρόλο παίζουν οι γονείς, αλλά και κάθε ένας γονιός ξεχωριστά στην αγωγή και εκπαίδευσης του παιδιού. ...

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010

Προβλήματα συμπεριφοράς στην σχολική ηλικία του Κώστα Χρηστάκη

Τι είναι συμπεριφορά; Τι είναι προβληματική συμπεριφορά; Ποιές είναι οι τάσεις και οι προοπτικές, στο σχολικό περιβάλλον....

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010

Δυσλεξία, ένα χαρακτηριστικό ευφυιών μαθητών που χρειάζονται κατανόηση και υποστήριξη, του κ. Χρηστάκη Κώστα

Γίνεται μιά αναφορά στην ερμηνεία και τον προσδιορισμό της δυσλεξίας, την ερμηνεία των δύο ημισφαιρίων,τους μύθους που καταρρίπτονται, διάσημους δυσλεκτικούς και το τι μπορούν να κάνουν οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτκοί στην χώρα μας. ...

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010

Δυσαναγνωσία στο δημοτικό σχολείο. του Τσαβδάρη Ευάγγελου

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε μια αναλυτική θεωρητική παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν μία κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών της δυσαναγνωσίας. Ξεκινώντας από τα στοιχεία που πρέπει να φέρει ένας «καλός αναγνώστης» και καταλήγοντας στη μελέτη των γνωστικών στρατηγικών και των σημαντικότερων διαγνωστικών εργαλείων στη χώρα μας. Στο πρακτικό μέρος έχουμε τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών δύο περιπτώσεων μαθητριών της Β΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου....

Περισσότερα
 • 30
 • Μαρ
 • 2010