Χαρακτηριστικά Παρεμβάσεις > Χαρακτηριστικά > Προσχολική, πρωτοβάθμια