Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες > Που απευθυνόμαστε > Δημόσια
Share |

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣΗ διάγνωση από τους δημόσιους φορείς είναι η μόνη διάγνωση που εγκρίνεται από το σχολείο αλλά και από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι εγκεκριμένοι δημόσιοι φορείς είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα
2. ΚΕΔΔΥ
3. Κέντρα ψυχικής Υγιεινής

Τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και για αυτό οι διαγνώσεις που χορηγούν είναι κατάλληλες και για τυχόν αποζημίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία των γονέων. Επιλέγουμε το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο που  θα επισκεφτούμε με βάση την διεύθυνση κατοικίας μας. 

Τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης) υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και είναι σε άμεση συνεννόηση με το σχολείο. Επιλέγουμε το ΚΕΔΔΥ ανάλογα με την περιοχή και τον νομό του σχολείου που πηγαίνει το παιδί μας. 

Τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής είναι φορέας της κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τα επισκέπτεστε ανάλογα με την περιοχή κατοικίας σας. 

Και οι τρεις αυτοί δημόσιοι φορείς θα πρέπει να έχουν διεπιστημονική επιτροπή, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί θα αξιολογηθεί από διάφορες ειδικότητες. Οι ειδικότητες που εμπλέκονται στην αξιολόγηση είναι : 

  • Παιδοψυχίατρος
  • Ψυχολόγος
  • Λογοθεραπευτής
  • Ειδικός Παιδαγωγός
  • Εργοθεραπευτής
  • Κοινωνικός λειτουργός όπου κριθεί απαραίτητο
Η διεπιστημονικότητα της επιτροπής αξιολόγησης, διασφαλίζει την πλήρη αξιολόγηση έτσι ώστε να αποκλειστούν αλλά και εντοπιστούν δυσκολίες αλλά και πλεονεκτήματα. 
Σχετικά αρχεία:

- πίνακας ΚΕΔΔΥ.pdf
- iatropaidagwgikes_yphresies062015.pdf