Βιβλιοθήκη > Διάφορες έρευνες
Share |

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 8-12 ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Αγαπητή κυρία,

Είμαι η Μαρία Μεγγησίδου. Μιλήσαμε πριν από λίγο για μία έρευνα που
διεξάγω. Σας επισυνάπτω το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς, τη γραπτή
συγκατάθεση που υπογράφουν αν θέλουν το παιδί τους να πάρει μέρος στην
έρευνα, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο. Αυτά τα τρία φύλλα τα δίνω μαζί στους
γονείς. Σας επισυνάπτω επίσης και την άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.

Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, εξετάζω παιδιά με τη διάγνωση της δυσλεξίας
8-12 ετών. Επίσης, επειδή βλέπω και παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή
8-12 ετών, αν κάποιος από τους ειδικούς παιδαγωγούς που μου αναφέρατε ότι
συνεργάζεστε έχει πρόσβαση σε παιδιά με αυτή τη διάγνωση επίσης, θα ήθελα
να δω και αυτά τα παιδιά.

Βλέπω τα παιδιά ατομικά, και η δοκιμασία διαρκεί περίπου μια ώρα και μισή.
Όλες οι δοκιμασίες αφορούν πτυχές της προφορικής ή γραπτής γλωσσικής
ανάπτυξης των παιδιών.

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και την προθυμία σας

EMAILmeggisidou1689@yahoo.gr