Βιβλιοθήκη > Ενημερωτικά έντυπα
Share |

Ο Δυσλεξικός Έφηβος

Έντυπο που περιγράφει τις δυσκολίες των εφήβων και τρόπους αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς...

Σχετικά αρχεία:

- Ο δυσλεξικός έφηβος.pdf