Βιβλιοθήκη > Νόμοι, Εγκύκλιοι, Ρυθμίσεις > Υπουργείο Παιδείας
Share |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2017

Στην παρακάτω παράγραφο της προκήρυξης, εμμέσως πλην σαφώς απορρίπτονται σπουδαστές με δυσλεξία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δίνουν προφορικά πανελλήνιες εξετάσεις. ...β) Φ/φο αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις
 των μαθημάτων της Γ΄ Σάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (3) σχετική (ΜΟΝΟ οι συμμετέχοντες στις γραπτές εξετάσεις).

Σχετικά αρχεία:

- Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στην ελληνική αστυνομία.pdf