Βιβλιοθήκη > Νόμοι, Εγκύκλιοι, Ρυθμίσεις > Υπουργείο Παιδείας
Share |

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μόλις διευκρινήσαμε από το Υπουργείο, ότι οι μαθητές που θα δώσουν εξετάσεις για τα καλλιτεχνικά γυμνάσια, εάν έχουν εγκεκριμένη γνωμάτευση ΕΜΔ θα την προσκομίσουν μαζί με την αίτηση υποψηφίου (εάν δεν την έχουν πάρει ακόμη, θα πρέπει να καταθέσουν μια βεβαίωση ότι είναι σε διαδικασία αξιολόγησης). Θα εξεταστούν και αξιολογηθούν προφορικά στην διαδικασία γραπτής εξέτασης αλλά πρέπει να γράψουν και κάποια πράγματα σαν σημειώσεις γραπτά. ...