Βιβλιοθήκη > Διάφορες έρευνες
Share |

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΚΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                                                                                      

Θεσσαλονίκη,22/10/2015

 

Θέμα: Ενημερωτική επιστολήσχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος ΓερμανικήςΓλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Τσακαλίδου Σοφίας

 

Αγαπητοί γονείς,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμενα σας ενημερώσουμε ότι κατά το σχολικό έτος που διανύουμε (2015-2016) θαδιεξαχθεί μια έρευνα στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τηςΣοφίας Τσακαλίδου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορας του ΠρογράμματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τουΑριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και εκπαιδευτικός γερμανικήςγλώσσας (ΠΕ07). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή είναι: κα Χάρις-ΌλγαΠαπαδοπούλου, κα Σουζάνα Παντελιάδου, κα Ελένη Μπουτουλούση. Για τους σκοπούςτης εν λόγω έρευνας (μελέτη περιπτώσεων) είναι απαραίτητος ο ΑΜΕΣΟΣ εντοπισμός μαθητών της Ε΄Δημοτικού στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που διδάσκονται το μάθηματης Γερμανικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο σχολείο και έχουν επίσημη διάγνωσηΕιδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξίας).

Η έρευναδιεξάγεται για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο και αφορά αφενός στην καταγραφήτων δυσκολιών που συναντούν τα ελληνόφωνα παιδιά κατά την εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσαςστην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείουκαι αφετέρου στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα τηςγερμανικής γλώσσας με έμφαση στους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακέςδυσκολίες, όπως η δυσλεξία. Η ερευνήτρια θα χειριστεί τα ευαίσθητα προσωπικάδεδομένα των μαθητών με απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα γνωστοποιηθούν κατά τηδημοσίευση της έρευνας (σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας στην έρευνα).

Μετην παρούσα έρευνα θα καταστεί δυνατόν να αποκομίσουμε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα για την εφαρμογή τηςδιαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας. Επίσης θασυμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντούν οιεκπαιδευτικοί γερμανικής γλώσσας στην τάξη του δημοτικού σχολείου, καθώςπρόκειται πάντοτε για τμήματα μεικτών ικανοτήτων με μαθητές διαφορετικώνεπιπέδων, με διαφορετικές δυσκολίες και διαφορετικά μαθησιακά στιλ.

Θα είμαστεστη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε. Παρακαλούνταιόσοι γονείς επιθυμούν να συμβάλουν στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ναεπικοινωνήσουν με την ερευνήτρια.

Με εκτίμηση,

ΣοφίαΤσακαλίδου                                 

Εκπαιδευτικόςκλάδου ΠΕ07                 

Υπ. ΔιδάκτοραςΑ.Π.Θ.                                   

κιν.6955 274 603                                 

E-mail: tsofatsak83@yahoo.gr                

Σχετικά αρχεία:

- Eνημερωτικό έγγραφο.doc