Βιβλιοθήκη > Νόμοι, Εγκύκλιοι, Ρυθμίσεις > Υπουργείο Παιδείας
Share |

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προς                                                   Θεσσαλονίκη  13 Μαίου 2015

Περιφέρειες Εκπαίδευσης

 

Αρ. Πρωτ.  185

 

Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Παιδείας άργησε απαράδεκτα πολύ, να εκδώσει την εγκύκλιο σχετικά με τις πανελλήνιες εξετάσεις ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές διακατέχονται από μεγάλο άγχος και δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν τελευταία στιγμή στο προαύλιο των εξεταστικών κέντρων σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παρακαλούμε πολύ, να βρείτε διακινήσετε με οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε το έγγραφο που σας επισυνάπτουμε σχετικά με την λεπτομερή διαδικασία προφορικών πανελλήνιων.

 

 Με δεδομένο ότι η ίδια ελλιπής πληροφόρηση ισχύει και για τους προέδρους και τις επιτροπές των βαθμολογικών κέντρων, με δεδομένο ότι η εγκύκλιος που εκδόθηκε δεν αποσαφηνίσει λεπτομέρειες οι οποίες τέθηκαν σαν προβληματισμοί στα ερωτήματα εκπαιδευτικών σε ημερίδα που διοργανώθηκε, σας επισυνάπτουμε την παρουσίαση καθώς και τις λεπτομερείς προτάσεις της κ. Παντελιάδου Σουζάνας έτσι όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε το Α’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης, σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων και του τρόπου αξιολόγησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε στις πανελλήνιες εξετάσεις είτε σε ενδοσχολικό επίπεδο.

Παρακαλούμε να την προωθήσετε άμεσα σε όλους τους προέδρους των εξεταστικών επιτροπών και μετά αυτοί με την σειρά τους στις επιτροπές εξετάσεων.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για να βοηθήσουμε για την πιο ισότιμη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 

 

Ευχαριστούμε

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος Γεωργία Μπάρου                                         

 Γραμματέας    Λία Μηλιώνη•          ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

•          Ομοσπονδία ΙΔΡΥΣΗ 2008

•          Μη κερδοσκοπικός οργανισμός

•          ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

•           Ζητείστε την εγκύκλιο των προφορικών πανελληνίωνεξετάσεων από το σχολείο σας, ή βρείτε την μέσα στην σελίδα μας www.dyslexia-goneis.gr  και διαβάστε την προσεκτικά.

•           Ενημερωθείτε εγκαίρως για το που βρίσκεται τοσχολείο στο οποίο εξετάζεστε.

•           Κάντε την διαδρομή προς το εξεταστικό κέντρο,μερικές μέρες πριν, την ίδια ώρα και σε καθημερινή μέρα, χρονομετρήστε την.

 

•          ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

•           Εκείνη την ημέρα, αποφύγετε οδούς χωρίςεναλλακτικές διαφυγές (περιφερειακούς δρόμους, κλειστούς αυτοκινητόδρομους)

•           Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας ταυτότητα και δελτίοεξεταζόμενου, στυλό, σβήστρα, νερό.

•           Στο εξεταστικό κέντρο παρευρίσκεται πάνταεκπρόσωπος των ΚΕΔΔΥ, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για οτιδήποτεπρόβλημα έχετε.

•          ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

•           Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια ώρα μετις τυπικές πανελλήνιες.

•           Χτυπάει το κουδούνι.

•           Κάνετε προσευχή και σας ενημερώνουν για τηνδιαδικασία.

•           Εκφωνούν τα ονόματα και τις αίθουσες στις οποίεςτοποθετείστε.

•          ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

•          Καταστάσεις με το ονόματα και τις αίθουσες είναιτοιχοκολλημένες και μέσα στο κτίριο.

•          Θα υπάρχουν άτομα για να σας καθοδηγήσουν να βρείτετην αίθουσα.

•          ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

•           Είναι αυτονόητο ότι για τους προφορικάεξεταζόμενους ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν και για τους τυπικάεξεταζόμενους από την στιγμή που θα προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, μέχρι καιτην στιγμή αποχώρησης.

•          ΧΡΟΝΟΣ

•          Ο χρόνος εξέτασης χωρίζεται σε δύο μέρη

       1.  Χρόνος προετοιμασίαςσε αίθουσα προετοιμασίας (υποψήφιοι, επιτηρητές)

       2.  Χρόνος αξιολόγησηςεξέτασης στην επιτροπή, σε διαφορετική αίθουσα (υποψήφιος,εξεταστές 3,γραμματέας)

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

•            Τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικάτους στοιχεία στα ανάλογα πλαίσια (αν αδυνατούν από μόνοι τους, οι επιτηρητέςμπορούν να τους βοηθήσουν)

•            Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την ακριβήαναγραφή των ατομικών στοιχείων, τα στοιχεία καλύπτονται με αδιαφανέςαυτοκόλλητο.

•            Έτσι το τετράδιο καθίσταται ανώνυμο

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

•            Ειδικά ως προς την προφορικήεξέταση των προφορικά εξεταζόμενων, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στην συνολικήδιάρκεια εξέτασης περιλαμβάνεται:

•            α) ο χρόνος προετοιμασίας, οοποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις ώρες, όπως σε όλους τους υποψηφίουςπανελληνίων εξετάσεων. Μετά την παρέλευση του τρίωρου, οι υποψήφιοι κλείνουν τατετράδιά τους και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή.

–        Στον χρόνο αυτό, ο υποψήφιος,διαβάζει τα θέματα ή μπορεί να ζητήσει να του τα διαβάσουν, σκέφτεται καισημειώνει στο τετράδιο ότι νομίζει ότι μπορεί να του χρειαστεί. Το τετράδιομπορεί να το έχει μπροστά του και να το συμβουλεύεται κατά την διάρκειαεξέτασης από την επιτροπή.

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

•             Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσεικαι γραπτά σε κάποια ερωτήματα, το δηλώνει εγγράφως στο τετράδιό του

      (τοσημειώνει στο πρώτο φύλλο του τετραδίου. Δηλαδή γράφει, «επιθυμώ να εξεταστώγραπτά στο θέμα 2.1» και αυτό το θέμα βαθμολογείται γραπτά) και εκφράζειαυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές όταν προσέρχεται ενώπιον τηςεπιτροπής. Η δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

•            β) μετά την παρέλευση  κατ΄ελάχιστο 1 ώρας ή κατά μέγιστο 3 ώρες, ουποψήφιος, δηλώνει ότι είναι έτοιμος να περάσει στην επιτροπή.

•            Τότε οδηγείται στην αντίστοιχηαίθουσα επιτροπής.  Σε περίπτωση πουυπάρχουν περισσότεροι από 1 έτοιμοι υποψήφιοι, μπορεί να χρειαστεί ναπεριμένουν στην αίθουσα προετοιμασίας με σειρά που καταγράφεται από τουςεπιτηρητές.

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

•ΠΟΙΟΙ

•Μέσαστην αίθουσα επιτροπής, παρευρίσκονται 3 εξεταστές και 1 γραμματέας.

 

•ΠΩΣ

•Ηδιάταξη των θρανίων των εξεταστών είναι σε μορφή Π έτσι ώστε να εξασφαλίζεταιότι δεν μπορεί να δει ο ένας τις σημειώσεις και την βαθμολογία του άλλου.

•Ουποψήφιος κάθεται σε ξεχωριστό θρανίο απέναντί τους και έχει μπροστά του, τοτετράδιο σημειώσεων.

•Σημειώσειςμπορούν να κρατούν και οι εξεταστές προκειμένου να μπορούν μετά ναβαθμολογήσουν.

 

 

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

•            Εάν ο εξεταζόμενος θελήσει να τουαναγνωστούν τα θέματα ή κάποια ερώτηση, μπορεί να το ζητήσει.

•            Μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσειςμε όποια σειρά θέλει.

•            Μπορεί ακόμη να διαβάσει από τοτετράδιο σημειώσεων τις απαντήσεις που έχει σημειώσει.

•            Μπορεί ακόμη να ζητήσει και τηνβοήθεια από τον εκπρόσωπο του ΚΕΔΔΥ έτσι ώστε να χαλαρώσει και να μπορέσει νασυνεχίσει.

 

 

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

•            Η επιτροπή έχει την δυνατότηταεφόσον το κρίνει σωστό από την πορεία της αξιολόγησης – βαθμολόγησης να τουδώσει άλλα 30 λεπτά και να επιστρέψει συνοδευόμενος στην αίθουσα προετοιμασίας.

•            Εάν ο εξεταζόμενος μέσα στηναίθουσα της επιτροπής , νοιώσει δυσφορία, μπλοκάρισμα, ανάγκη για επιπλέονσκέψη στο πρόχειρο, τότε μπορεί να ζητήσει να επιστρέψει στην αίοθυσαπροετοιμασίας (εφόσον δεν έχει παρέλθει το τρίωρο).

 

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

•            Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει την εξέταση, παραδίδειτο τετράδιό του στον πρόεδρο ή στον γραμματέα της επιτροπής και αποχωρεί απότην αίθουσα και το εξεταστικό κέντρο.

•            Μετά ο γραμματέας παραδίδει το τετράδιο στον 1οβαθμολογητή, ο οποίος σημειώνει την αναλυτική βαθμολογία του και υπογράφει

•            Ο γραμματέας καλύπτει την βαθμολογία και παραδίδειτο γραπτό στον 2ο βαθμολογητή, ο οποίος κάνει το ίδιο.

•            Ο γραμματέας αποκαλύπτει τους δύο βαθμούς και εάνυπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων, επικαλύπτει ξανά τους βαθμούςκαι παραδίδει το τετράδιο στον 3ο βαθμολογητή.

•          ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

•            Η βαθμολογία, καταχωρείται από τον γραμματέα σεειδικό λογισμικό.

•            Επισημαίνεται ότι οι εξεταστές καταστρέφουν ο κάθεένας χωριστά τις σημειώσεις του, δεν συζητούν μεταξύ τους, δεν επιτρέπεται ναέχουν γνώση των σημειώσεων και των βαθμολογιών των άλλων.

 

 

•          ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

•            Μην διστάζετε να ζητήσετε οτιδήποτε από αυτά πουπροβλέπονται: ανάγνωση, χρόνο, διακοπή, ηρεμία, σεβασμό.

•            Μην επιτρέπετε σε κανέναν να ρίξει το ηθικό σας μεσχόλια, παρατηρήσεις, μη λεκτική επικοινωνία.

•            Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας, μπορείτε να τακαταφέρετε.

•            Για οτιδήποτε παρουσιαστεί κατά την διάρκεια τωνεξετάσεων, ενημερώστε μας άμεσα τον υπεύθυνο του ΚΕΔΔΥ ή  στο dyslexiagoneis@gmail.com  για να παρέμβουμε άμεσα.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και βίντεο από ενημερωτική εκδήλωση τυοΑ΄ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης μπορείτε να βρείτε στην σελίδα μας. www.dyslexia-goneis.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠροβλήματαΑνάγνωσης                                                          

Υποστηρίζεται στην ανάγνωση των θεμάτων – ανάγνωση από άλλον– μαγνητοφώνηση – δυνατότητα επανάληψης – επεξήγηση άγνωστων όρων

Προβλήματα Παραγωγής Γραπτού Λόγου

Προφορική εξέταση – αποφυγή βαθμολόγησης ορθογραφίας –δυνατότητα χρήσης γραφέα και διόρθωσης γραπτού – μαγνητοφώνηση και διόρθωσηαπάντησης

Προβλήματα Μνήμης

Δώστε οδηγίες σε βήματα – Υπενθυμίστε του τι πρέπει να κάνει

Προβλήματα Οργάνωσης

Δώστε τις οδηγίες σε βήματα – Μην χρησιμοποιείτε φράσειςόπως «Μπορείς να μου πεις περισσότερα;» ή «Τι άλλο ξέρεις για αυτό;» - Βοηθήστεμε ενδιάμεσες ερωτήσεις να βάλει τις σκέψεις / απαντήσεις του σε σειρά ή ναολοκληρώσει την απάντηση

Προβλήματα Ακουστικής Επεξεργασίας

Ζητήστε να επαναλάβει και να εξηγήσει τι του ζητάει ηερώτηση ή άσκηση – Εξηγήστε εάν δεν έχει καταλάβει τι ερωτάται – Κάντε σύντομεςερωτήσεις και συγκεκριμένες

Προβλήματα Διαχείρισης Χρόνου

Δώστε περισσότερο χρόνο – Ενημερώστε σε τακτά χρονικάδιαστήματα για τον υπόλοιπο χρόνο

Προβλήματα Προσοχής

Επιτρέψτε πολλά διαλείμματα

Αισθητηριακή Υπερφόρτωση

Φροντίστε ο χώρος να είναι ήσυχος

Άγχος

Φροντίστε να ξέρει από πριν τον τρόπο εξέτασης και τη δομήτου τεστ – Κάντε προσομοίωση των συνθηκών εξέτασης – Εξηγήστε τη διαδικασία καιτι μπορεί να κάνει εάν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα – Μάθετε να αναγνωρίζετεανησυχητικά σημάδια

 

 

 

 


 

Σχετικά αρχεία:

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.doc