Δράσεις εκδηλώσεις > Τοπικών συλλόγων > 2010
Share |

Ομιλίες της Prof. Liliane Sprenger-Charolles 29- 30/6/201

Μας έχουν προσκαλέσει στις ακόλουθες ομιλίες. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να τις παρακολουθήσει. ...

 

 

 

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα

‘Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη’

Ομιλία της Prof. LilianeSprenger-Charolles

Directeur de recherche, CNRS

Laboratoire Psychologie de la Perception

(UMR CNRS 8158)

CNRS et UniversitéParis Descartes, France

 

Invariantand variability in Reading Acquisition and Developmental Dyslexia

Tρίτη 29/06/2010

18.30 μ.μ. Αμφιθέατρο, Νέο Κτίριο ΤΕΦΑΑ Θέρμη 

 

 

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα

‘Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη’

Ομιλία της Prof. LilianeSprenger-Charolles

Directeur de recherche, CNRS

Laboratoire Psychologie de la Perception

(UMR CNRS 8158)

CNRS et UniversitéParis Descartes, France

 

Invariantand variability in Reading Acquisition and Developmental Dyslexia

Tρίτη 29/06/2010

18.30 μ.μ. Αμφιθέατρο, Νέο Κτίριο ΤΕΦΑΑ ΘέρμηΟμιλία της Prof. LilianeSprenger-Charolles

Directeur de recherche, CNRS

Laboratoire Psychologie de la Perception

(UMR CNRS 8158)

CNRS et UniversitéParis Descartes, France

Tετάρτη 30/06/2010

11.30 π.μ. Αίθουσα 9, Παλαιό Κτίριο ΦΛΣ

 

 

 

Anew phonological explanation of

developmentaldyslexia

Συνδιοργάνωση:

Τμήμα Iταλικής Γλώσσας καιΦιλολογίας &

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ


 

 


 

 

Σχετικά αρχεία:

- afisa-grouios.doc
- afisa.doc