Η ομοσπονδία > Ποιοί συμμετέχουν > Θεσσαλονίκη
Share |

Οι σκοποί του συλλόγου

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

-Η βοήθεια ατόμων που παρουσιάζουν δυσλεξία ή μαθησιακά προβλήματα με στόχο την πλήρη ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πνευματικών και άλλων ικανοτήτων τους. 

-Η ενημέρωση των μελών του συλλόγου για τις ενδεικνυόμενες λύσεις και πρακτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία. 

- Η συμμετοχή του συλλόγου σε επιστημονικές ομάδες, συμβούλια, συνέδρια κ.λ.π. κα η συνεργασία με αρμόδιους φορείς προς μελέτη και επίλυση των προβλημάτων των παιδιών. 

- Η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση ατόμων στο θέμα της δυσλεξίας κα των μαθησιακών δυσκολιών.

-Η ενημέρωση και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για να μπορέσουν να εντοπίσουν πιθανές μαθησιακές δυσκολίες στα πρώτα στάδια και να παρέμβουν θετικά όπου μπορούν μέσα στην εκπαιδευτική πράξη.

- Η δημιουργία Κέντρου Διάγνωσης Ερευνών και Αποκατάστασης της Δυσλεξίας.