Βιβλιοθήκη > Βιβλία που μας άρεσαν
Share |

ΒΙΒΛΙΟ Οδηγός Ανίχνευσης Δυσκολιών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία , Πατίου ΓιάνναMαθησιακές Δυσκολίες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

(ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες, που συναντώνται πιο συχνά): 


Δυσκολεύεται να ζωγραφίσει ή να φτιάξει ορισμένα σχήματα ή να τα αντιγράψει από το πρωτότυπο.
Δεν ξέρει ποια είναι η αρχή του χαρτιού, της σελίδας
Κακό κράτημα του μολυβιού.
Παρουσιάζει δείγματα στρεμφοσυμβολισμού και καθρεπτικής γραφής
Δυσκολίες στην ακολουθία και εκτέλεση οδηγιών ή παραγγελμάτων
Σύγχυση λέξεων που έχουν ακουστικές ομοιότητες
Δυσκολία στη συσχέτιση του γράμματος που βλέπει με τον ήχο
Δυσκολίες σε προ-μαθηματικές και μαθηματικές δεξιότητες 
Αδιαφορία για δραστηριότητες που απαιτούν ακουστική κατανόηση και συζήτηση
Διαταραχές συγκέντρωσης και προσοχής
Υπερκινητικότητα
Δεν έχει επίγνωση του χρόνου
Δυσκολία να ξεχωρίσει τους «ήχους» που δομούν μια λέξη
Δυσκολίες στην εκτέλεση πολύπλοκων κινητικών πράξεων.
Συναισθηματική αστάθεια 
Προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς – επιθετικότητας
Οικογενειακό ιστορικό με προβλήματα στο διάβασμα ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.
Διαταραχές αλληλουχίας, π.χ. δεν έχει την ικανότητα να θυμάται την σειρά των γεγονότων μιας ιστορίας, διαφόρων συμβάντων της ζωής του,κ.α.
Σύγχυση στη χρήση λέξεων που δηλώνουν κατεύθυνση.
Δυσκολίες στο συντονισμό των κινήσεων
Διαταραχές στην αντίληψη του χρόνου, του χώρου και του προσανατολισμού.

Πηγή: http://blogs.sch.gr/ipatiou/ archives/category/ μαθησιακεσ-δυσκολιεσ#.VEs_GGd_t D0